Filtres par type
L’assurance revenu garanti vise à garantir un revenu de remplacement en cas d’incapacité. Vous pouvez souscrire une telle assurance vous-même mais il est également possible que votre employeur a un contrat pour son personnel dans lequel vous êtes inclus.
Une assurance individuelle accidents offre une protection financière en cas d’accident ou de décès.
De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.
Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat het ziekenfonds is tussengekomen.